Samen in een urnenmuur


In mijn mailbox ontvang ik een bericht. Een vraag van een familie. Hun vader is lang geleden begraven. Hun moeder is nog in leven en in goede gezondheid maar wil t.z.t. gecremeerd worden. Mevrouw wil wel, als het kan, samen met haar man een plekje in de urnenmuur op de begraafplaats. Hoe gaan we dat doen?


Opgraven

Ik antwoord met ‘het kan’ en leg uit dat meneer opgegraven kan worden, de restanten van het lichaam in een klein kistje worden gedaan en aangeboden wordt bij het crematorium voor een crematie. Mocht te zijner tijd mevrouw komen te overlijden en worden gecremeerd, dan kunnen zij samen op een plekje in de urnenmuur op de begraafplaats. De familie vond het fijn om te horen dat er een oplossing was!


Bij leven je einde bespreken

Niet lang daarna werd ik gebeld door de dochter van mevrouw: hun moeder wilde wel het een en ander met mij bespreken.

Wat een lieve moeder, behoorlijk op leeftijd, precies wetend wat zij wel en niet wil. ‘Ik ben nog in goede gezondheid hoor, maar ja de jaren gaan wel tellen en je weet maar nooit, dan kan het toch beter allemaal geregeld zijn. Zo hoeven de kinderen hier niet allemaal over na te denken. Ik vind een avondviering wel mooi, met een pastoor als voorganger en dan aansluitend een condoleance. En o ja, misschien ook een condoleance in het verzorgingstehuis voor mijn mede-bewoners. Die redden het niet om ’s avonds naar de kerk te komen.
Dan gaan we de volgende dag naar het crematorium voor een plechtigheid met aansluitend ook weer condoleren. Wat ik nog vergeet, ik wil hier opgebaard worden in mijn eigen appartement. Weet je, verder mogen de kinderen het zelf weten, een kaart, kist, bloemen enzovoort - het maakt mij niet uit.’


Na opgraven cremeren

We praten nog wat verder onder het genot van een kopje koffie en voordat ik weg ga zegt mevrouw: ‘Zou je voor mij willen uitzoeken wat het kost als ik mijn man wil laten opgraven - de graftermijn loopt binnenkort af - en daarna cremeren, en wat de kosten zijn voor een plekje in de urnenmuur voor ons samen?’


Ga ik doen, ik laat het u spoedig weten lieve mevrouw!


© Anita Messelaar UVVDLETerug voor meer tips>>