De regie over uw uitvaart

Nog vaak is de gedachte: ‘De achter-blijvers mogen zelf bepalen wat zij doen als ik kom te overlijden.’  Toch komt het steeds vaker voor dat men de uitvaart vooraf geregeld wil hebben.


Dat kan om allerlei redenen zijn. Bijvoorbeeld om de nabestaanden niet met de uitvaart te belasten, of omdat men er zeker van wil zijn dat de uitvaart volgens eigen wensen wordt uitgevoerd.

 

  • Hoe kan ik de eindregie tijdens mijn laatste levensfase in handen houden
  • Wat moet ik regelen?
  • Hoe wil ik mijn levensafronding vormgeven?
  • Hoe kan ik over de dood praten met mijn dierbaren?


Deze en allerlei andere vragen komen bij u op als u weet dat u zelf afscheid moet gaan nemen. Wilt u dan zelf de regie in handen houden? Kies dan voor een voorgesprek.


Een voorgesprek over uw afescheid geeft rust

Uw uitvaartverzorgers komen langs om samen met u het afscheid vorm te geven.

Er moeten veel verschillende keuzes gemaakt worden en er is veel om over te praten tijdens een voorbespreking. Door het afscheid een persoonlijk karakter te geven wordt het intenser en doorleefder. Praten over de dood is moeilijk, zeker als het gaat om de dood van uzelf of een dierbare.

 

Voorgesprek over uw uitvaart

Maar nadenken over uw afscheid, weten wat u of uw naaste wil of juist niet wil, geeft rust. Hoe denkt u over begraven of cremeren, over thuis opbaren in eigen sfeer en omgeving of in een uitvaart-centrum? Ook de invulling van de afscheidsdienst kan een onderwerp van gesprek zijn.


Bij ons komt ú op de eerste plaats. Alles is bespreekbaar en wij leggen uw keuzes vast voor uw nabestaanden. We zijn er om u te helpen met het maken van die keuzes.

 

Vrijblijvend gesprek

Het is nooit te vroeg voor een vrijblijvend gesprek of kennismaking, geheel kosteloos. En als u er echt aan toe bent leggen wij uw wensen vast. Als het afscheid daar is, weten uw nabestaanden wie ze kunnen bellen. In deze emotionele periode is het fijn om iemand die u vertrouwt binnen te laten. Iemand die weet wat uw laatste wensen zijn. Dat geeft rust.


Klik hier om 'Mijn Laatste Wensen Boekje' te downloaden.


© Anita Messelaar UVVDLE


                                                 Terug voor meer tips>>