Welke instanties moeten weten dat er iemand overleden is?

Als iemand komt te overlijden moet dit vóórdat de uitvaart plaatsvindt gemeld worden bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. In de meeste gevallen wordt dit door de uitvaartverzorgster gedaan. Natuurlijk is het ook mogelijk dat een van de nabestaanden dit zelf doet.

De uitvaart moet in Nederland wettelijk gezien uiterlijk de 6de werkdag na de dag van het overlijden plaatsvinden. Hoe gaat het verder?


Akte van overlijden

De uitvaartverzorgster meldt het overlijden bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden, ook als de overledene daar niet woonachtig is. De gemeente waar de aangifte wordt gedaan geeft het overlijden vervolgens door aan de woongemeente. Uitzondering hierop is een overlijden in het buitenland, hiervoor gelden specifieke regels. Nadat aangifte van overlijden is gedaan geeft de gemeente een akte van overlijden af. Dit is een officiële verklaring dat iemand is overleden. Voor veel instanties is deze akte nodig , zodat bepaalde zaken afgehandeld kunnen worden. De gemeente verwerkt het overlijden vervolgens in de Basisregistratie Personen (BRP) en geeft aan een aantal instanties het overlijden door: 


 • Belastingdienst;
 • Sociale Verzekeringsbank;
 • Grote pensioenfondsen;
 • Pensioen- en zorgverzekeraars;
 • Waterschappen;
 • RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer);
 • CAK (Centraal Administratie Kantoor);
 • UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen);
 • Relevante afdelingen binnen de gemeente ( belastingen en financiën).


Instanties informeren na een overlijden

Welke instanties moet u zelf informeren over een overlijden?


Ondanks dat een aantal instanties door de gemeente worden geïnformeerd, zijn er altijd instanties die u zelf moet informeren, denk hierbij onder andere aan:


 • Banken
 • Werkgever of uitkeringsinstanties
 • Verhuurder of het kadaster
 • Nutsbedrijven
 • Verzekeraars
 • Abonnementen krant of tijdschriften


Het is aan te bevelen om bijvoorbeeld de bankafschriften van het laatste jaar te bekijken en op die manier vast te stellen welke instanties geïnformeerd dienen te worden. Verzamel voordat u belt of mailt alvast alle benodigde gegevens zoals NAW-gegevens, geboortedatum, sterfdatum, accountnummers en wachtwoorden. Zorg ervoor dat u voldoende kopieën heeft van de akte van overlijden. Veel instanties willen deze ontvangen. Afhankelijk van de woon- en leefsituatie,  en of er wel of geen testament is,kan het best lang duren voor alles echt is afgerond.©UVVDLE Anita Messelaar
                                                     Terug voor meer tips>>