PRIVACYVERKLARING


PRIVACY-BELEID Uitvaartvereniging ‘DE LAATSTE EER’ Dirkshorn-Sint Maarten e.o.

Dit privacy-beleid is van toepassing op de diensten van Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ Dirkshorn-Sint Maarten e.o. (hierna UVVDLE) U dient zich ervan bewust te zijn dat UVVDLE niet verantwoordelijk is voor het privacy-beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy-beleid te accepteren. UVVDLE respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze vereniging gaat vertrouwelijk om met de privégegevens, overeenkomstig de AVG.


BEWAREN VAN ADMINISTRATIE EN PERSOONSGEGEVENS


De volgende gegevens worden in onze administratie bewaard:

 • Leden: Naam-woonadres-telefoonnummer-e-mail-bankrekeningnummer. Elk lid heeft altijd het recht deze toestemming in te trekken. Bij leden jonger dan 16 jaar tekenen de ouders.
 • Bij opzegging van het lidmaatschap worden de gegevens nog 1 jaar bewaard en daarna gewist.
 • Bij overlijden worden de gegevens vanwege wettelijke vereisten nog 7 jaar bewaard en daarna gewist
 • Vrijwilligers (bestuursleden en dragers): Naam-woonadres-telefoonnummer-e-mail-derden bankrekeningnummer.
 • Contractanten (bijv. uitvaartverzorgers): Naam-woonadres-telefoonnummer-e-mail-bankrekeningnummer.

Bij het eventueel registreren van bijzondere privégegevens dienen vrijwilligers ervoor te tekenen hiermee vertrouwelijk om te gaan (vrijwilligersovereenkomst). De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van UVVDLE of op die van een derde partij, zoals contractanten en uitvaartverzorgers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. (Zie ook: informatie van derden)


DOELBINDING BINNEN DE WETGEVING


 • De Vereniging gebruikt de algemene privégegevens van het bestuur, de vrijwilligers en de leden alleen voor het verenigingsdoel en deze worden niet aan derden doorgegeven, uitgezonderd de gegevens nodig voor derden (bijv. de uitvaartverzorger) bij overlijden van een lid.
 • Als vereniging worden er geen bijzondere gegevens geregistreerd van de leden (geloof, politieke voorkeur e.d.), alleen de gegevens die van belang zijn voor de doelbinding. De leden worden per mail, brief of via plaatselijke kranten op de hoogte gehouden van de verenigingsactiviteiten.
 • De correspondentie aan alle leden wordt beheerd en verstuurd door de secretaris, administrateur en de penningmeester.
 • Onze primaire gegevens zijn: Naam-adres-woonplaats-telefoonnummer-e-mail-geboortedatum, geslacht en bankrekeningnummer. Deze gegevens worden beheerd door de secretaris/administrateur en de penningmeester. Bankrekeningnummers worden niet vermeld op de ledenlijst.
 • Bereikbaarheid van de vereniging: op de website staan steeds de actuele gegevens van bestuur en commissies vermeld (met voorafgaand gevraagde toestemming).
 • Foto’s die geplaatst worden door de websitebeheerder op de website en/of in de regionale bladen hebben alleen te maken met de verenigingsactiviteiten.


INFORMATIE VAN DERDEN


Informatie van derden wordt niet aan de leden gestuurd en de gegevens van de leden worden nooit aan derden (uitgezonderd de uitvaartverzorgers) doorgezonden. Eventueel belangrijke informatie wordt op de website vermeld.

DATALEK

Wanneer persoonsgegevens (die niet in het telefoonboek staan of via een zoekmachine zijn op te zoeken) “op straat” komen te liggen - een laptop crasht, of een USB raakt zoek - wordt dit bij het bestuur gemeld.

Praktische tips:

 • Beveilig je desktop, tablet, gsm of laptop met een inlogcode of lichaamsherkenning;
 • Laat documenten met persoonsgegevens nooit onbeheerd achter;
 • Kies nooit voor automatisch opslaan van inloggegevens op je computer;
 • Besef dat openbare netwerken niet veilig zijn;
 • Let op wat je deelt via sociale media;
 • Bedek altijd je webcam om ‘meekijken’ te voorkomen;
 • Gebruik nooit de inlog van een derde en geef je inloggegevens ook niet door aan een derde;

 

COOKIES


UVVDLE verzamelt geen gegevens om inzicht te krijgen in onze leden. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren, of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

DE GEGEVENS VAN UVVDLE


We controleren regelmatig of we aan dit privacy-beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy- beleid kunt u contact met ons opnemen:


Uitvaartvereniging ‘DE LAATSTE EER’ Dirkshorn Sint Maarten e.o.

Wijzendweg 2

1744 HJ St. Maarten

Tel: 0224-563253

Mob: 06 512 404 22

Mail: uvvdle@gmail.com

Website: www.uitvaartdirkshornsintmaarten.nl

KVK 40635526

 

St.Maarten, Oktober 2022