Verschil tussen uitvaartvereniging en uitvaartverzekering


Velen van u zijn aangesloten bij uitvaartvereniging De Laatste Eer Dirkshorn/Sint Maarten. De belangrijkste taak van een uitvaartvereniging is om de uitvaart van haar leden te verzorgen. Hierbij wordt er uiteraard rekening gehouden met de wensen van de overledene. Voor het verzorgen van de uitvaart wordt de uitvaartverzorgster, Anita Messelaar of Lia Rezelman, ingeschakeld die desgewenst alles kan regelen. De uitvaartvereniging zorgt in eerste instantie voor het betalen van de rekeningen die komen kijken bij de begrafenis of crematie. Vervolgens zal de vergoeding/uitkering die hoort bij het lidmaatschap worden verwerkt in de uiteindelijke factuur voor de nabestaanden.


Bent u geen lid van de uitvaartvereniging dan mag u uiteraard ook van onze diensten gebruik maken, maar is er geen vergoeding of uitkering.


Naast het lid - of geen lid - zijn van de uitvaartvereniging kan het ook dat u een uitvaartverzekering heeft afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij of uitvaartbedrijf. Een uitvaartverzekering (ook wel begrafenisverzekering genoemd), is een verzekering die uitkeert bij overlijden van de verzekerde persoon. Het doel van een uitvaartverzekering is om de kosten van de uitvaart te dekken, zodat nabestaanden geen financiële last van uw uitvaart ondervinden. Hetgeen wat wordt uitgekeerd is doorgaans een van te voren overeengekomen geldbedrag of pakket diensten.


Een geldbedrag is een kapitaalverzekering een pakket diensten is een naturaverzekering.


Wat is een kapitaal uitvaartverzekering?


Bij deze vorm keert de verzekeraar na uw overlijden een bepaald geldbedrag uit aan de nabestaanden waarmee uw uitvaart bekostigd kan worden. Het geldbedrag heeft u bepaald en er is premie over betaald. Bij een kapitaal uitvaartverzekering is sprake van grote keuzevrijheid. Zowel voor de verzekerde persoon die zelf de inrichting van zijn of haar uitvaart kan bepalen, als voor de nabestaanden die vrij zijn in de besteding van het uitgekeerde geldbedrag en de invulling van de uitvaart van de overleden persoon.


Kenmerken van een kapitaal-uitvaartverzekering:


  • Op het moment dat de verzekerde persoon komt te overlijden wordt er aan de nabestaanden een geldbedrag uitgekeerd.
  • De hoogte van het bij u overlijden door de uitvaartverzekeraar uitgekeerde geldbedrag kan vooraf vastgesteld worden. Zo kunt u er zelf voor kiezen of het een sobere of uitgebreide uitvaart wordt.
  • Er is voldoende vrijheid bij het kiezen van een uitvaartverzorger.
  • Het kan zijn dat het verzekerde bedrag op het moment van overlijden niet meer toereikend is om de hele uitvaart te bekostigen. De nabestaanden zullen dan zelf aan de uitvaart moeten bijbetalen.


Uitvaartverzekering

Wat is een natura uitvaartverzekering?


Met een naturaverzekering sluit u een pakket diensten af die bestaat uit de kosten van de uitvaartverzorger, de kist, het rouwdrukwerk, het rouwvervoer enz. In de polis staat beschreven dat enkel de “standaardopties” van het pakket worden vergoedt en advertenties, bloemen en consumpties hier vaak niet onder vallen. De nabestaanden zijn beperkt in het verzorgen van de uitvaart.


Kenmerken van een natura-uitvaartverzekering:


  • De nabestaanden zitten vast aan de diensten die onderdeel zijn van het gekozen pakket. Er zal geen geld worden uitgekeerd bij het weglaten van een van de diensten.
  • Omdat het een dienstenverzekering is kan er in principe alleen gekozen worden voor een uitvaartverzorgster aangesloten bij de desbetreffende verzekeringsmaatschappij.
  • Wilt u de uitvaart door een andere partij laten verzorgen, dan wordt er een bepaald bedrag uitgekeerd waarvan de diensten over het algemeen niet volledig betaald kunnen worden.
  • In veel afgesloten polissen valt het grafrecht, een grafsteen of een urn niet onder de voorwaarden.


Er is zeker verschil tussen een uitvaartvereniging en een uitvaartverzekering en ook weer verschil tussen welke uitvaartverzekering u heeft afgesloten. Als u vragen heeft over uw uitvaartverzekering of over de uitvaartvereniging, dan horen wij deze heel graag. Het is fijn als alles goed is geregeld voor de nabestaanden.


© Anita Messelaar UVVDLE


                                                                   Terug voor meer tips>>